Ivelios

422 teksty – auto­rem jest Ive­lios.

Kiedy jes­teś dob­ry i miły dla wszys­tkich, to po co ktoś miałby chcieć żebyś był wyjątko­wy dla niego? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 października 2018, 19:55

Chciałbym kiedyś móc po­kazać ludziom świat ta­kim ja­kim ja go widzę, to by ułat­wiło porozumienie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2016, 01:44

Pod­ry­wanie jest sztuką, a ze mnie ar­tysta żaden. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2016, 13:51

Te­go nie przes­koczysz... Pod tym tyl­ko prze­tur­lasz się w błocie i gównie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2015, 03:13

Jeżeli każdy jest wyjątko­wy, co jest twier­dze­niem praw­dzi­wym, to jak roz­poznać wyjątek wśród wyjątków?
Co wyróżnia oso­by "sławne"?
Inteligencja?
Uroda?
Talent?
Dlaczego? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 kwietnia 2015, 23:14

Ta­kie ma­my cza­sy, że wielu rzeczy można się do­wie­dzieć nie ruszając się z łóżka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 marca 2015, 10:08

Naj­gor­sze są nagłe zmiany, które do­tyczą rzeczy do których jes­teśmy przyz­wycza­jeni. Człowiek gu­bi się wte­dy we włas­nych myślach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 marca 2015, 23:11

Spójrz w siebie, w najgłębsze za­kamar­ki swo­jego umysłu, znajdź wszys­tkie swo­je wspom­nienia, od tych naj­lep­szych do tych naj­gor­szych. Poz­naj pot­wo­ry i przy­jaz­ne stwor­ki które pałętają się po Twoim umyśle, zro­zum kim jes­teś, a kiedy już poz­nasz każdy zakątek swo­jego umysłu, kiedy nie będzie w Two­jej głowie już ni­kogo ob­ce­go po­wiedz, po­wiedz proszę czy chciałbyś tak spoj­rzeć w drugą osobę? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2015, 23:05

Ko­biety to cu­dow­ne stworze­nia, pot­ra­fią pokłócić się z fa­cetem bez je­go udziału. :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2015, 13:09

Jeżeli za­pom­nisz dokąd idziesz, przy­pom­nij so­bie drogę którą przebyłeś. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2015, 22:59

Ivelios

Jestem tym kim jestem... Nie będę się opisywał, jak ktoś chce coś o mnie wiedzieć niech spróbuje się dowiedzieć.

Zeszyty
  • Ulubione – Ulu­bione to ulu­bione, trze­ba to opi­sywać?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ivelios

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 października 2018, 21:13yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy jes­teś dob­ry i [...]

8 października 2018, 19:55Ivelios do­dał no­wy tek­st Kiedy jes­teś dob­ry i [...]

8 maja 2016, 21:06eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Chciałbym kiedyś móc po­kazać [...]

8 maja 2016, 09:46Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Chciałbym kiedyś móc po­kazać [...]

8 maja 2016, 01:41Ivelios sko­men­to­wał tek­st Podrywanie jest sztuką, a [...]

11 lutego 2016, 13:51Ivelios do­dał no­wy tek­st Podrywanie jest sztuką, a [...]

29 grudnia 2015, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tego nie przes­koczysz... Pod [...]

28 grudnia 2015, 16:02Ivelios sko­men­to­wał tek­st Tego nie przes­koczysz... Pod [...]

27 grudnia 2015, 12:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tego nie przes­koczysz... Pod [...]

27 grudnia 2015, 03:29Ivelios sko­men­to­wał tek­st Ale kiedy noc się [...]